Che­fre­dak­tø­rens glem­som­hed

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

Vi be­gyn­der med en be­kla­gel­se. I Tips­bla­det fre­dag 7. de­cem­ber var bå­de re­sul­ta­tet af af­stem­nin­gen og stem­mer­ne fra un­der­teg­ne­de til Bal­lon d’Or of­fent­lig­gjort, men ef­ter lan­ge og man­ge dis­kus­sio­ner af stem­mer­ne glem­te jeg sim­pelt­hen at forta­el­le om re­sul­ta­tet, hvor det selv­føl­ge­lig ta­el­ler mest; i Tips­bla­det!

Jeg gav min top­stem­me til Luka Mod­ric, der og­så vandt kårin­gen, på grund af Mod­ric’ ho­ved­rol­le som styr­mand i Re­al Madrids fjer­de Cham­pions Le­ague-ti­tel på fem sa­e­so­ner, og for­di han spil­le­de en af­gø­ren­de rol­le på Kro­a­tiens vej til VM-fi­na­len.

Lio­nel Mes­si var min to­er ef­ter en sa­e­son, der ’kun’ bød på et spansk mester­skab, men hvor ar­gen­ti­ne­ren spil­le­de no­get af sit bed­ste fod­bold i kar­ri­e­ren.

Fransk­ma­en­de­ne Gri­ez­mann og Va­ra­ne blev tre­er og fi­rer på grund af de­res fi­ne slut­run­de og eu­ro­pa­ei­ske tit­ler, mens Mo­ha­med Sa­lah var min fem­mer ef­ter for­nemt spil i Li­ver­pool.

En­de­lig er det og­så på sin plads med et an­er­ken­den­de nik til Per­nil­le Har­der, der blev num­mer to i den før­ste Bal­lon d’Or-kåring til kvin­de­li­ge spil­le­re no­gen­sin­de, mens nor­ske Ada He­ger­berg blev num­mer ét, seks po­int for­an Har­der.

Che­fre­dak­tø­rens stem­mer

6 po­int til Luka Mod­ric

4 po­int til Lio­nel Mes­si

3 po­int til An­to­i­ne Gri­ez­mann 2 po­int til Rap­haël Va­ra­ne 1 po­int til Mo­ha­med Sa­lah

Af­stem­nings­re­sul­ta­tet

Luka Mod­ric .............. 753 Cri­sti­a­no Ro­nal­do ...... 478 An­to­i­ne Gri­ez­mann .... 414 Ky­li­an Mbap­pé .......... 347 Lio­nel Mes­si .............. 280 Mo­ha­med Sa­lah ........ 188 Rap­haël Va­ra­ne ......... 121 Eden Ha­zard .............. 119 Ke­vin De Bruy­ne .......... 29 Har­ry Ka­ne ................... 25 N’Go­lo Kanté ............... 24 Ney­mar ........................ 19 Lu­is Suárez .................. 17 Thi­baut Cour­tois .......... 12 Paul Pog­ba .................... 9 Ser­gio Agüero ................ 7 Ga­reth Ba­le .................... 6 Ka­rim Ben­ze­ma ............. 6 Ro­ber­to Fir­mi­no ............. 4 Ivan Raki­tic .................... 4 Ser­gio Ra­mos ................ 4 Edin­son Ca­va­ni ............. 3 Sa­dio Mané ................... 3 Mar­ce­lo .......................... 3 Alis­son ........................... 2 Ma­rio Mandzukic ........... 2 Jan Oblak ...................... 2 Die­go Godín .................. 1 Isco ................................ 0 Hu­go Ll­o­ris .................... 0

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.