STEN GRYTE­BUST

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - EFTERÅRETS PROFIL -

Det har va­e­ret et uhy­re svin­gen­de år for OB, der ik­ke kom med i mester­skabs­slut­spil­let i for­å­ret og ef­ter­føl­gen­de hav­de blan­de­de re­sul­ta­ter. Star­ten på ef­ter­å­ret var ra­ed­som, slut­nin­gen har va­e­ret me­re end god­kendt. Og midt i al ro­det står Sten Gryte­bust no­gen­lun­de li­ge så sta­bilt, som han ple­jer. Den nor­ske må­l­mand har sja­el­dent de sto­re ud­s­ving, og han kom­bi­ne­rer sit hø­je bund­ni­veau med nog­le ver­dens­klas­se­red­nin­ger, som få an­dre i liga­en kan gø­re ham ef­ter. Han har va­e­ret OB’s bed­ste spil­ler, si­den an­kom­sten for tre år si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.