PE­TER AN­KER­SEN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - EFTERÅRETS PROFIL -

In­den for den før­ste fjer­de­del af kam­pen mod Es­b­jerg søn­dag ef­ter­mid­dag hav­de An­ker­sen lagt op til et mål med et frem­ra­gen­de ind­la­eg, la­vet en for­ry­gen­de ta­em­ning med na­e­sten Zi­da­ne’sk bold­kon­trol og fra kan­ten af det lil­le felt spar­ket en af­slut­ning til ind­kast. Så­dan er det med An­ker­sen; det er op og ned. Men ef­ter en svag sid­ste sa­e­son har det i det­te ef­ter­år igen va­e­ret mest op for ba­ck­en, der er kom­met til­ba­ge på lands­hol­det, og som og­så har en pa­en an­del i Ro­bert Sko­vs fi­ne ef­ter­år med godt sam­ar­bej­de på høj­re­kan­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.