JAKOB POULSEN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - EFTERÅRETS PROFIL -

I ef­ter­å­ret 2003 var den 20-åri­ge Es­b­jerg­spil­ler Jakob Poulsen yng­ste mand på Ef­ter­å­rets Hold, da han ef­ter et plud­se­ligt gen­nem­brud fik plad­sen som høj­re midt­ba­ne. 15 år se­ne­re er han den su­ve­ra­ent ae­ld­ste – li­ge­som han i øv­rigt var det i ef­ter­å­ret 2017 og for­å­ret 2018. FC Midtjyl­land-an­fø­re­ren er sta­dig lø­be­sta­erk, tak­tisk frem­ra­gen­de og må­l­far­lig, og så vir­ker han gan­ske en­kelt helt uop­s­li­de­lig. Vi re­ser­ve­rer en cen­tral midt­ba­ne­plads på For­å­rets Hold 2019 til Poulsen, der fyl­der 36 til juli.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.