OM TURNERINGENS TOP­SCO­RER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - BRASILIEN -

Fra Ga­bi­mål til Ga­bi­kort og til­ba­ge igen...

Den gam­le ha­e­der­kro­ne­de klub, San­tos hen­te­de i ja­nu­ar må­ned sin gam­le må­l­helt Ga­bri­el Bar­bosa aka Ga­bi­gol til­ba­ge fra In­ter på en et-årig le­je­kon­trakt. Co­me­ba­ck­et var dog ik­ke helt pro­blem­frit, og da den un­ge bom­ber i marts må­ned hen­te­de end­nu en ka­ran­ta­e­nedag i form af et rødt kort i Co­pa Li­berta­do­res-hjem­me­kam­pen mod Na­cio­nal, lød op­for­drin­gen fra San­tos-sup­por­te­ren Sid­ney Fer­nan­do Souza Pug­les : ’Skift navn til Ga­bi­cartão’ (cartão be­ty­der ’kort’). Re­a­li­te­ten var da og­så, at Ga­bi­gol på det tids­punkt la­ve­de fle­re ’cartões’ end ’gols’ for sit San­tos. Se­ne­re kom nu 22-åri­ge an­gri­ber på målspo­ret igen, og han end­te som Se­rie A-top­sco­rer med 18 mål i 35 kam­pe for Ney­mars gam­le klub og kom på årets hold i Se­rie A. Nu skal Ga­bi­gol i før­ste om­gang til­ba­get til In­ter, og så må vi se om han en­de­lig får det gen­nem­brud, som man­ge hav­de spå­et, da han i sep­tem­ber 2016 tog til Eu­ro­pa med en OL-guld­me­dal­je om hal­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.