FAVORITHOLDET

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SIMON SEARS -

”Det er nok ik­ke et hold, der vil­le la­ve så man­ge mål på ho­ve­d­et, men de vil­le godt nok kun­ne spil­le bol­den rundt. Hol­det er pra­e­get af vo­res be­søg i Par­ma, men der er og­så lidt FCK med Tho­mas Dela­ney ved si­den af An­drea Pir­lo. Det sva­e­re­ste var at fin­de en ven­stre­kant, men jeg end­te med Ro­nal­din­ho, for da han var på sit hø­je­ste, kun­ne han ba­re la­ve van­vit­ti­ge ting på en fod­bold­ba­ne. Det har jeg al­tid be­un­dret ham for. Og så er Buf­fon selv­føl­ge­lig på mål. Han er et or­dent­ligt men­ne­ske og en gent­le­man, bå­de på og uden for ba­nen, og det kan jeg godt li­de.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.