SANÉS FAN­TA­STI­SKE GEN­NEM­BRUD

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEROY SANÉ -

Ta­len­tet var der al­drig tvivl om, men al­li­ge­vel var det over­ra­sken­de, hvor­dan den 19-åri­ge Leroy Sané eks­plo­de­re­de ind på de sto­re fod­bolds­ce­ner. Han de­bu­te­re­de for Schal­ke 04 i Bun­des­liga­en til­ba­ge i april 2014, hvor han som 18-årig fik et kvar­ters ind­hop i en tabt kamp mod Stutt­g­art, før han året ef­ter blev ryk­ket op i første­hold­strup­pen som re­ser­ve. Fra slut­nin­gen af novem­ber 2014 til fe­bru­ar 2015 fik han så­le­des seks ind­hop og fik og­så sco­ret sit før­ste mål for Schal­ke i 1-2 ne­der­la­get hjem­me til 1. FC Köln. Men så blev Leroy Sanés fod­bold­liv for al­vor for­an­dret.

Schal­ke 04 hav­de li­ge kla­ret sig vi­de­re fra Cham­pions Le­ague-grup­pen trods 0-5 hjem­me til Chel­sea og skuf­fen­de re­sul­ta­ter mod bå­de Spor­ting og Ma­ri­bor, så op­ti­mis­men var ik­ke stor, da Re­al Madrid blev truk­ket som mod­stan­der i 1/8-fi­na­ler­ne. Ro­nal­do og kom­pag­ni vandt da og­så 2-0 i Gel­senkir­chen uden de sto­re pro­ble­mer, og re­tur­kam­pen vir­ke­de som en forms­sag, spe­ci­elt da Ro­nal­do ud­lig­ne­de Chri­sti­an Fu­chs’ tid­li­ge åb­nings­mål.

Men så gik Choupo-Mo­ting i styk­ker ef­ter en halv ti­mes spil, og når nu det så så sva­ert ud, ta­enk­te ch­eftra­e­ner Ro­ber­to Di Mat­teo, at han li­ge så godt kun­ne gi­ve den nu 19-åri­ge Sané chan­cen. Og det fik han ik­ke grund til at for­ty­de.

For te­e­na­ge­ren le­ve­re­de et eks­plo­sivt ind­hop og score­de blandt an­det til 3-2, og da Klaas-Jan Hun­telaar ef­ter et ryk af Sané gjor­de det til 4-3 med seks mi­nut­ter igen på San­ti­a­go Ber­nabéu lu­re­de sen­sa­tio­nen. Den un­ge kant fik og­så sendt en for­nuf­tig af­slut­ning af sted, men mirak­let ude­blev. Iker Ca­sil­las snup­pe­de skud­det, og der­med røg Schal­ke 04 som ven­tet ud, men til gen­ga­eld fik de et nyt ak­tiv på hol­det i form af Leroy Sané.

Det blev til syv kam­pe og to mål i re­sten af den sa­e­sons Bun­des­liga, og i 15/16 le­ve­re­de Sané så ni mål og syv as­sists i 42 kam­pe, før han i au­gust 2016 blev det stør­ste salg ud af Schal­ke no­gen­sin­de.

En me­get ung Leroy Sané midt i sit sto­re gen­nem­brud mod Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Re­al Madrid på San­ti­a­go Ber­na­beu. Fo­to: Lu­is Fer­nan­dez/ Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.