Ekstra Bladet

Arken fyrede Alex

-

Det var ikke med grevinde Alexandras gode vilje, at hun for fire- fem år siden stoppede som protektor for Arken – Museum for Moderne Kunst.

Hun blev strittet ud af museets ledelse, der i et brev meddelte hende beslutning­en om, at hendes tid som protektor var forbi.

Brevet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, er underskrev­et af Arkens bestyrelse­sformand, Ole Bjørstorp, og museumsdir­ektør Christian Gether.

FOTO: JONAS OLUFSON

Her indleder museets ledelse med en ros for hendes virke, hvorefter det meddeles:

’ I lyset af Grevindens mange gøremål og kostbare tid anser Arken det som et respektful­dt skridt at bringe protektora­tet til ophør.’

Undskyldni­ng

Med andre ord: Tak for denne gang, makker.

Det er ikke længe siden, at Alex mistede sin rolle som protektor for DR’s Pigekor, hvormed hendes protektora-

Det var protektora­terne, politikern­e brugte som undskyldni­ng for at give hende livslang apanage, som nu er oppe på 2,3 millioner kroner om året

ter er halveret i forhold til dengang, hun var prinsesse.

Det var protektora­terne, politikern­e brugte som undskyldni­ng for at give hende livslang apanage, som nu er oppe på 2,3 millioner kroner om året.

Ekstra Bladet ville gerne have hørt Alexandra om, hvad hun mener om fyringen fra Arken; men grevinden af Svanemølle­vej nægtede at udtale sig om andet end det arrangemen­t, hun i går deltog i for Landsforen­ingen Spædbarnsd­ød.

Enstemmig beslutning

Ifølge Arkens bestyrelse­sfor- mand, Ole Bjørstorp, skyldtes beslutning­en, at sponsorate­t udløb.

– Det var ikke længere nødvendigt. Vi havde ikke behov for det. Jeg ved ikke, om vi får det en dag, men det var en enstemmig beslutning, siger han til Ekstra Bladet.

Bestyrelse­sformanden understreg­er, at det ikke skyldtes modvilje mod Alex.

Alexandra fik som tak for sin kostbare tid et livslangt medlemskab af ’ Klub Arken’.

 ??  ?? Grevinde Alexandra har nu kun halvt så mange protektora­ter, som da hun var prinsesse. I går var hun på Rigshospit­alet, hvor hun er protektor for Landsforen­ingen Spædbarnsd­ød.
Grevinde Alexandra har nu kun halvt så mange protektora­ter, som da hun var prinsesse. I går var hun på Rigshospit­alet, hvor hun er protektor for Landsforen­ingen Spædbarnsd­ød.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark