Den Hvi­de Ki­ne­ser

Ekstra Bladet - - SPORT I TV I I DAG FOR 18 ÅR SIDEN I DAG FOR 8 ÅR¨ - DAVID POUL­SEN LANG­KIL­DE. FO­TO: MOR­TEN

Ver­dens bed­ste bad­min­ton­spil­ler er dan­sker. Det er re­a­li­te­ten, ef­ter den 22- åri­ge Pe­ter Ras­mus­sen i VM- fi­na­len med cif­re­ne 16- 17, 18- 13, 15- 10 slår ki­ne­si­ske Sun Jun – der el­lers hav­de age­ret dansk ba­ne­mand og eli­mi­ne­ret Poul- Erik Høy­er i se­mi­fi­na­len. Selv fik Høy­er bron­ze, men det er al­li­ge­vel den dan­ske guld­me­dal­je, der glæ­der ham mest. – Det er fan­ta­stisk, at dansk bad­min­ton nu kan re­k­la­me­re med, at vi har en ver­dens­me­ster. Jeg bø­jer mig i næ­se­grus for Pe­ters sejr, kom­mer det ær­bø­digt fra OL- guld­vin­de­ren. Ras­mus­sen me­ner selv, at sej­ren skyl­des Bus­hi­do, en ja­pansk fi­lo­so­fi, han har fra sin men­tor, samu­rai­en Miy­a­mo­to Mus­as­hi. Det er ik­ke sej­ren, der tæl­ler. Det gør rej­sen der­til, fo­re­skri­ver den ja­pan­ske lær­dom – og det ser ud til at vir­ke. Så­dan gik det: På grund af si­ne spi­ri­tu­el­le in­ter­es­ser, sin samu­rai­men­tor og sin let­be­ne­de, asi­a­ti­ske spil­lestil fik Pe­ter Ras­mus­sen til­nav­net ’ Den Hvi­de Ki­ne­ser’. Dan­ske­ren måt­te stop­pe sin kar­ri­e­re i 2004, da han i US Open- fi­na­len på­drog sig en fa­tal fod­ska­de. VM- sej­ren står som høj­de­punk­tet i hans kar­ri­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.