Ekstra Bladet

Ikke første gang DF betaler tilbage

- JONAS SAHL sahl@eb.dk

Dansk Folkeparti­s formand, Kristian Thulesen Dahl, vil betale 200.000 støtte-kroner til partiets sommergrup­pemøder i 2014 og 2015 tilbage til EU.

Tilbagebet­alingen fra DFtoppen kommer, efter Ekstra Bladet søndag kunne afsløre, at Dansk Folkeparti har malket EU-kassen for netop 200.000 kroner til partiets sommergrup­pemøder i 2014 og 2015 ved at kalde de årligt tilbageven­dende pligtmøder for sommerkonf­erencer i Meld, der havde Morten Messerschm­idt som formand i en årraekke.

’Og som jeg også tidligere har sagt: Penge, der måtte vaere kommet DF i Danmark til gavn, men hvor vurderinge­n er, at vi ikke måtte have draget gavn heraf, betales tilbage. Uanset om vi i den konkrete sag måtte have en anden vurdering’, skriver Kristian Thulesen Dahl og fortsaette­r:

’Tvivlen vil gøre, at vi betaler tilbage. Så kan vi efterfølge­nde tage debatten om, hvorvidt DF er blevet hårdere vurderet end andre i forhold til, hvad man kan bruge midler fra EU til europaeisk­e partier til.’

’Det betyder derfor også, at de ca. 200.000 kr. fra Meld til DF’s sommergrup­pemøder i 2014 og 2015 betales tilbage.’

Det er ikke første gang, at Dansk Folkeparti må betale penge tilbage til EU’s faelles kasse.

Tidligere har EU kraevet 2,9 millioner kroner retur fra Meld, og heraf har DF betalt 1,6 mio. kroner.

Dermed er DF’s samlede tilbagebet­aling til EU i forbindels­e med skandalesa­gen nu oppe på 1,8 mio. kroner. Pengene er ifølge EuropaParl­amentet blandt andet brugt til et meget omtalt sommertogt, hvor hele DFtoppen sejlede Danmark tyndt forud for kommunalva­lget i 2013.

Tilbagebet­alingen i går kom, efter parlamente­ts pressechef meddelte Ekstra Bladet, at EU vil kraeve svar fra DF’s nye gruppeform­and i Bruxelles, Anders Vistisen, om, hvorfor DF brugte EUmidler til at betale for sommergrup­pemøder.

 ?? FOTO: ANITA GRAVERSEN ?? EU-pengene gik til sommergrup­pemøderne i Kolding i 2014 og Skagen sidste år, som dette billede er fra.
FOTO: ANITA GRAVERSEN EU-pengene gik til sommergrup­pemøderne i Kolding i 2014 og Skagen sidste år, som dette billede er fra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark