Ekstra Bladet

Mi­cha­el Man­ni­che bom­ber i Portu­gal

- Så­dan gik det:

Den 24-åri­ge dan­ske an­gri­ber Mi­cha­el Man­ni­che (til ven­stre) ny­der stor suc­ces i Portu­gal, hvor han få må­ne­der for­in­den er ble­vet hen­tet til stor­klub­ben SL Ben­fi­ca fra Hvi­d­ov­re. I Ben­fi­cas op­gør mod Gu­i­marães sco­rer dan­ske­ren im­po­ne­ren­de fem mål i Ben­fi­cas 8-0-nedslagt­ning. Der­med har Man­ni­che sco­ret syv mål i ot­te kam­pe i den bed­ste po­rtu­gi­si­ske fod­bol­dra­ek­ke.

Man­ni­che blev kendt som ’O Tosco’ for sin tid i Lis­sa­bon, da han ikke be­sad de sto­re tek­ni­ske kva­li­te­ter, men til gen­ga­eld kun­ne bru­ge sin fy­sik og sit ho­ved­spil samt var op­ma­er­k­som på, hvor må­let stod. I alt score­de Man­ni­che 47 gan­ge i 89 kam­pe for Ben­fi­ca. Ef­ter even­ty­ret på den ibe­ri­ske halvø vend­te Mi­cha­el Man­ni­che hjem til Dan­mark, hvor B 1903 stod klar med åb­ne ar­me. Man­ni­che var med fem år se­ne­re i 1992, da B 1903 blev til FC Kø­ben­havn, og nåede i alt at sco­re 54 mål i sin tid hos de to klub­ber.

 ??  ?? 06.00 (G) Wor­ld Cup Ski­hop fra
Bi­s­chofsho­ten 07.00 (G) Lan­grend: Wor­ld Cup 07.30 (G) Ral­ly: Da­kar 08.00 (G) Ski­hop: Fi­re­bak­ke­tur­ne­rin­gen 09.00 Ten­nis: Hop­man Cup,
di­rek­te
14.30 15.15
(G) Lan­grend: Wor­ld Cup Lan­grend: Wor­ld Cup, di­rek­te 16.15...
06.00 (G) Wor­ld Cup Ski­hop fra Bi­s­chofsho­ten 07.00 (G) Lan­grend: Wor­ld Cup 07.30 (G) Ral­ly: Da­kar 08.00 (G) Ski­hop: Fi­re­bak­ke­tur­ne­rin­gen 09.00 Ten­nis: Hop­man Cup, di­rek­te 14.30 15.15 (G) Lan­grend: Wor­ld Cup Lan­grend: Wor­ld Cup, di­rek­te 16.15...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark