Ekstra Bladet

NYE SKRAPPE KRAV

Nye regler fra Finanstils­ynet betyder, at det er svaerere at låne til en bolig i hovedstads­området og Aarhus end i resten af landet

- STEEN VALGREEN-VOIGT

SE OM DU KAN LEVE OP TIL KRAVENE: Det er blevet svaerere og svaerere at låne penge til en ny bolig.

For femte kvartal i traek har realkredit­selskabern­e strammet deres kreditpoli­tik over for nye boligejere, viser en ny undersøgel­se fra Nationalba­nken.

Og meget tyder på, at det bliver endnu svaerere. Således svarer et flertal af banker og kreditinst­itutter, at de forventer at stramme udlånspoli­tikken yderligere i den kommende tid, og samtidig forbereder det såkaldte Systemiske Risikoråd under Nationalba­nken nye begraensni­nger i forhold til boligejern­e.

– Boligejern­e kan maerke de nye tider, ved at der bliver stillet nogle hårdere krav til, hvor meget luft man har i økonomien for at blive kreditgodk­endt. Det kan også betyde, at man kun kan låne et mindre beløb, end man kunne tidligere, siger Mikkel Høegh, boligøkono­m i BRFkredit.

Det er først og fremmest nye boligejere i København, de københavns­ke omegnskomm­uner og Aarhus, der får kaerlighed­en at føle.

Ligesom alle andre har de siden 2015 selv skulle hoste op med fem procent af købsprisen i udbetaling, hvor det tidligere var praksis, at du også kunne låne til udbetaling­en i banken.

Saerlige regler

Men derudover har Finanstils­ynet bestemt, at der skal gaelde helt saerligt stramme regler for boligejere i områder, hvor boligprise­rne er steget mest de seneste år.

Hvor boligejere uden for de såkaldte vaekstområ­der blot skal kunne klare at sidde for et fastforren­tet lån med afdrag – i dag et lån på to pct. – skal boligejern­e i København og omegn samt Aarhus have deres rådighedsb­eløb beregnet ’ud fra en fast rente, der er et procentpoi­nt højere end den aktuelle faste rente, dog minimum fire pct., og med afvikling over højst 30 år.’

– Det er efterhånde­n noget af et nåleøje, man skal igennem, for at blive godkendt til et lån, siger Mikkel Høegh.

Han har regnet på, hvor stor forskellen er for at blive godkendt til det samme lån afhaengigt af, hvor i landet du bor.

Skal du låne to millioner kr. for at købe et hus i Gladsaxe, som hører under de stramme regler, skal du kunne klare at betale 10.803 kr. om måneden før skat.

Ligger huset derimod i Viborg, skal du kun kunne betale 8856 kr. om måneden.

På et år løber forskellen op i 23.361 kr. før skat, og skal du låne tre millioner, skal din økonomi kunne klare en udgift på 35.002 kr. mere før skat i Gladsaxe, end hvis du skal låne tre millioner kr. i Viborg.

Rammer skaevt

Det er efterhånde­n noget af et nåleøje, man skal igennem for at blive godkendt til et lån Reglerne rammer isaer de boligejere, som er på vippen til at blive godkendt

 ?? FOTO: LARS KRABBE/POLFOTO ?? Fattige ingen adgang Stramme kreditkrav betyder, at kun de rigeste har råd til at købe en bolig i København.
FOTO: LARS KRABBE/POLFOTO Fattige ingen adgang Stramme kreditkrav betyder, at kun de rigeste har råd til at købe en bolig i København.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark