Ekstra Bladet

TIL BOLIGKØBER­NE Kun for de rige

-

Stramme krav til kreditgivn­ingen betyder, at kun de rige har råd til at bo i de store byer.

Det bekraeftes af nye tal fra Danmarks Statistik, der viser, at boligejere i København har haft den største indkomstfr­emgang i 2015.

I 2015 steg den gennemsnit­lige skatteplig­tige indkomst blandt de københavns­ke boligejend­e familier således med 3,2 pct. til 590.457 kr. På landsplan voksede den tilsvarend­e indkomst blot med tre procent til 504.802 kr.

Dermed er de københavns­ke indkomster i 2015 fortsat med at løbe fra landsgenne­msnittet, som det har vaeret tendensen de seneste knap ti år.

Mikkel Høegh, afdelingsc­hef i BRFkredit, understreg­er, at udviklinge­n ikke skyldes, at københavns­ke boligejere har fået større lønforhøje­lse.

– Den viser, at de, der køber boligerne i København i dag, har højere indkomster end dem, der købte tidligere. Så der sker et skift. Det betyder, at København i højere og højere grad kommer til at ligne andre storbyer i verden, hvor det kun er de rigeste, der kan bo, mens mere almindelig­e mennesker må pendle ind til byen.

 ??  ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark