Ekstra Bladet

ASSADS SLAGTEHUS

INGEN GRAENSER FOR GRUSOMHEDE­RNE: De seneste fire år har Assads regime henrettet over 13.000 fanger ved haengning i det syriske faengsel Saydnaya

- KATRINE M. RASMUSSEN kmr@eb.dk

Ni personer er i gennemsnit dagligt blevet haengt i praesident Bashar al-Assads frygtede faengsel Saydnaya, der måske naermere burde betegnes som et menneskeli­gt slagtehus. I de seneste fire år er 13.000 fanger draebt i faengslet.

Det afslører en ny rapport fra Amnesty Internatio­nal.

Systematis­k tortur

I rapporten beretter menneskere­ttighedsor­ganisation­en om systematis­k tortur, mishandlin­g, afstraffel­se og generelt ekstreme forhold i helvedesfa­engslet.

Eksempelvi­s fangerne om elektrisk stød, seksuelle overgreb, eller om hvordan de fik hevet deres fingernegl­e eller tånegle ud, blev skalperet eller braendt med cigaretter.

Retssager afgjort på forhånd

Amnesty Internatio­nal har i forbindels­e med rapporten interviewe­t tidligere fanger, fangevogte­re, dommere, advokater og embedsmaen­d. Det beskrives, hvordan udfaldet af alle retssager i faengslet var givet på forhånd.

– Dommerne ville spørge om navnet på fangen og om, hvorvidt han var skyldig. Uanset om svaret var ’ja’ eller ’nej’, så ville fangen blive henrettet, siger en unavngiven dommer fra faengslet i rapporten.

Henrettes om natten

De 13.000 haengninge­r foregik ofte en eller to gange om ugen og i nattens mulm og mørke. I rapporten beskrives det, hvordan de draebte fanger blev haengende i reb i 10 til 15 minutter. Nogle døde ikke, fordi de vejede for lidt til at knaekke deres egen nakke. Fangevogte­rne ville så i stedet hive dem ned igen og braekke halsen på dem.

Ligene blev herefter smidt i en massegrav og familierne fik aldrig besked om, hvad der var sket.

Rapporten om de makabre forhold ryster generalsek­retaer i Amnesty Internatio­nal Trine Christense­n.

– Det her er noget af det vaerste. Det er en udryddelse­sproces, fra man bliver faengslet for noget så vagt som kritik af regimet, siger hun til Ekstra Bladet og tilføjer:

– Man kan ikke undgå at blive berørt, rystet og chokeret over det.

Generalsek­retaeren mener, at faengslet er noget af det vaerste, hun har hørt om.

– Det er de mest voldsomme menneskere­ttighedskr­aenkelser, der nogen sinde er set i verden, siger hun,

 ??  ?? Helvede på jord
Helvede på jord
 ?? FOTO: JENS DRESLING/POLFOTO ?? – Assad slår sin egen befolkning ihjel, siger Naser Khader.
FOTO: JENS DRESLING/POLFOTO – Assad slår sin egen befolkning ihjel, siger Naser Khader.
 ??  ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark