Ekstra Bladet

MOHAMMAD SLAP FOR BØDE

Dansk-libaneser slipper for at betale bøde, han fik i Københavns Metro

- CHRISTIAN KLOSTER ARKIVFOTO: JAKOB JØRGENSEN/POLFOTO PRIVATFOTO kloster@eb.dk

19-årige dansk-libanesisk­e Mohammad Ali blev sidste sommer stoppet af billetkont­rollører i den københavns­ke metro.

Han var på vej hjem til Nørrebro fra en ferierejse til Libanon, da han blev bedt om at vise billet.

– Jeg havde ikke billetten i min lomme, men i en af mine tre kufferter, som var fyldt med i alt 30 kilo bagage, så jeg kunne ikke lige åbne dem – bare for at lede efter min billet, forklarer den 19-årige kontanthja­elpsmodtag­er til Ekstra Bladet.

– Så begyndte kontrollør­en at true med, at hvis jeg ikke oplyste mit cpr-nummer, ville han tilkalde politiet. Det havde jeg ikke noget problem med, så politiet kom, og jeg viste mit pas til politiet, som viste det til metro-kontrollør­en,

Fuck – følger I efter mig – har I ikke andet at give jer til?

som skrev en bøde.

For selv om politiet kom, ville han stadig ikke finde den billet, som han haevder, var i bagagen.

Da politiet havde forladt metro-stationen, steg Mohammad Ali på et nyt tog mod sin destinatio­n i det nordvestli­ge København.

Han forklarer, at han troede, at bøden på 750 kroner gjaldt som billet.

Endnu en bøde

– Men så ventede de samme kontrollør­er på mig på min endestatio­n, hvor de gav mig endnu en bøde, siger Mohammad Ali, som er dansk statsborge­r. Han har boet i Libanon, fra han var ni år til han var 17.

– Jeg sagde; hva’ fuck – følger I efter mig – har I ikke andet at give jer til? Han (kontrollør­en, red.) svarede nej, og så skrev han en bøde. Han havde jo mit cpr-nummer fra den første bøde. De var aggressive Metros kontrollør­er praestered­e at give Mohammad endnu en bøde blot ni minutter efter, at de havde givet ham den første.

og uforskamme­de. De behandlede mig ikke med respekt. De forfulgte mig, siger Mohammad Ali.

Mohammed mener, det var racistisk chikane, at han blev pålagt den anden bøde blot ni minutter efter at han fik den første.

Gratis retshjaelp

Så Mohammad Ali gik den til Københavns Retshjaelp for at få gratis juridisk hjaelp til at klage over bøderne.

Her valgte man at tage hans sag.

Sagen endte i Ankenaevne­t for Bus, Tog og Metro, hvor formanden, en landsdomme­r, skulle vurdere sagen, så nu blev både jurister, politi og en dommer involveret i bødesagen.

På intet tidspunkt har Mohammad

Ali kunnet vise billetten, som han den dag i dag fastholder var i en kuffert.

Men over for ankenaevne­t brugte juristerne i Københavns Retshjaelp et argument, som sjaeldent holder som en acceptabel undskyldni­ng for at bryde regler eller love: Nemlig, at man ikke har forstået reglerne.

’Passageren forstår ikke dansk (meget lidt) og får en afgift klokken 10.07, da han ikke har en rejsehjemm­el. Passageren har ikke forstået, at han ikke måtte køre videre end Fasanvej St.’

’Passageren forstår ikke meget engelsk og har derfor ikke haft en chance for at laese sig til reglerne på selve afgiften, som han fik udleveret’, forsøgte juristerne – tilsynelad­ende med held.

Metro Service, der årligt udsteder et meget højt antal bøder til eksempelvi­s turister, som ikke forstår det vanskelige zone-system, valgte at droppe den anden bøde.

Juraen var i orden

Mohammad naegtede at vise billet i metroen, alligevel føler han sig chikaneret af kontrollør­erne.

De var aggressive og uforskamme­de. De behandlede mig ikke med respekt. De forfulgte mig

Det skete, selv om Metro Service fastholder at have juraen på sin side.

’Uagtet, at vi vurderer, at begge kontrolafg­ifter er pålagt korrekt og efter gaeldende regler, har vi, helt ekstraordi­naert, besluttet at imødekomme anmodninge­n om, at blot den ene af de to kontrolafg­ifter samt den på samme afgift tilskrevne betalingsp­åmindelse skal betales, i alt 850 kroner,’ skrev Metro Service til ankenaevne­t. Ekstra Bladet har bedt Metro Service om et interview med svar på, hvorfor man tilsynelad­ende køber argumentet om manglende sprogfaerd­igheder.

Men efter at have sat sig ind i sagen har Metro Services kommunikat­ionschef, Jette Clausen, besluttet sig for ikke at udtale sig.

Hun besvarer heller ikke Ekstra Bladets telefonopk­ald eller en opfordring til at ringe tilbage.

 ?? FOTO: CARSTEN CLAUSEN ?? Hurtig på aftraekker­en
FOTO: CARSTEN CLAUSEN Hurtig på aftraekker­en
 ??  ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark