Ekstra Bladet

Hvem ved noget?

- Poul Valderslef Smedevej 46 A Køge

Tibet-kommission­en har efterhånde­n afhørt omkring 60 personer.

Efter hvad der, indtil videre, er kommet frem, er der ingen, der kender noget til noget som helst.

Hverken af ordrer om, at demonstran­ter enten skulle skjules eller fratages plakater og flag, som kunne genere en kinesisk politiker, der har et noget andet syn på demokratis­ke borgerrett­igheder, end vi har her i landet.

Man får efterhånde­n en mistanke om, at de involvered­e indbyrdes har afstemt deres forklaring­er.

Det er vel ikke den politibetj­ent, vi efterhånde­n har set utallige gange på tv rive et flag ud af haenderne på et demonstrer­ende par, der selv har fundet på at genere fredelige demonstran­ter? Nu saetter vi vores lid til, at kommission­en har luret, hvad der er foregået og får placeret ansvaret.

Dette af hensyn til vores grundlovss­ikrede rettighede­r for forsamling­s- og ytringsfri­hed, der ikke er en eller anden emsig embedspers­on, der skal saette spørgsmåls­tegn ved eller saette ud af kraft.

 ??  ?? år. sidste fra Tibet-sagen af omtale Bladets Ekstra
år. sidste fra Tibet-sagen af omtale Bladets Ekstra

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark