Ekstra Bladet

RIGMAND SLÅR IGEN

Kendte naboer vandt første slag i kampen om Villa Leth, men Jan Leth Christense­n svarer igen på sin helt egen måde

- THOMAS RIBER-SELLEBJERG THOMAS GÖSTA SVENSSON trs@eb.dk; tgs@eb.dk

Uffe Ellemann-Jensen og andre kendisser i Hellerups rigmands-ghetto skulle lige til at lade champagnep­ropperne springe.

Glassene skulle haeves, fordi Gentofte Kommune har naegtet advokat Jan Leth Christense­n at opføre et stort anlagt byggeproje­kt, ’Villa Leth’, som havde skabt opstandels­e blandt kvarterets spidser.

Men propperne bliver måske i flaskerne alligevel hos filminstru­ktør Ole Bornedal, tidligere Maersk-formand Michael Pram Rasmussen og dronning Margrethes slyngvenin­de Susanne Heering, der er med i Sundvaenge­ts Ejerlaug, som modsatte sig byggeriet.

Rigmanden har nemlig lagt nye planer for det hus lige ud til Øresund, han har købt for 27,5 mio. kr., efter at byplansudv­alget har besluttet, at han alligevel ikke må opføre en ny villa på grunden i stedet for den eksisteren­de.

– Jeg synes, Uffe Ellemann-Jensen skal have nogle nye naboer. Derfor vil der nu flytte en familie af anden etnisk herkomst på ni til 11 familiemed­lemmer med en stor hund ind, da jeg ikke kan få lov til at bygge mit nye hus. Og det er mit indtryk, at lejerne har en helt ekstrem stor bekendtska­bskreds, siger Jan Leth Christense­n, der oplyser, at der vil blive holdt et brag af en indflytter­fest:

– Det er faktisk Ole Bornedal, som med sin ’1864’-tv-serie har givet mig idéen til at leje det ud til nogen, der har et stort boligbehov.

Ifølge Jan Leth Christense­n flytter de nye beboere ind allerede 17. september, og da Ekstra Bladet besøgte adressen forleden, var både gartnere og rengørings­folk i faerd med at klargøre huset til de nye beboere.

Kostbare tegninger

Nabokrigen i 2900 Happiness begyndte, da advokat Jan Leth Christense­n købte et hus for enden af Sigridsvej, der går fra Strandveje­n til Øresund.

Stjerneark­itekten Bjarke Ingels blev hyret til at tegne en lovlig pragtvilla på flere hundrede kvadratmet­er, og alene tegningern­e har stået rigmanden i fire mio. kr.

– Der er for meget Abu Dhabi over byggeriet, sagde talsmanden for Sundvaenge­ts Ejerlaug, Christoffe­r Harlang, og Uffe EllemannJe­nsen var heller ikke fan.

– Det vil genere min udsigt, fastslog Venstre-legenden.

Regler om bebyggelse­sprocent, højdekote og taghaeldni­ng blev stridspunk­ter i det ellers så rolige Hellerupkv­arter, og naboerne har sendt en stribe indsigelse­r mod byggeriet til kommunen, som indtil da havde godkendt byggeriet.

Slaget om ’Villa Leth’ blev foreløbig afgjort på et august-møde i kommunen, hvor byplansudv­alget pludselig varslede et såkaldt paragraf 14-forbud mod byggeriet – uden at tage stilling til, om byggeriet overholdt de gaeldende regler.

Det betyder lige, at Jan Leth Christense­ns planer foreløbig er strandet i op til et år, mens kommunen overvejer at lave en helt ny plan for kvarteret for at kunne opretholde byggeforbu­ddet.

Glad Ellemann

Uffe Ellemann-Jensen er lykkelig over, at han beholder hele sin sundudsigt indtil videre, og han hilser de nye naboer velkommen.

– Jamen, det er da rart, og det er utvivlsomt bedre naboer end ham der Leth. Han troede, at bare fordi han har bagdelen fuld af penge, så kunne han pisse på alle regler, siger den tidligere udenrigsmi­nister, der allerede i oktober 2016 bad Gentoftes borgmester, Hans Toft (K), skride ind.

Tavs Toft

Ekstra Bladet har forsøgte at få en kommentar fra Gentoftes borgmester, Hans Toft (K), om Jan Leth Christense­ns beslutning, men meldingen fra kommunens kommunikat­ionschef lyder, at han ingen kommentare­r har til sagen efter at have fået den forelagt.

Ole Bornedal og Susanne Heering har ikke ønsket at kommentere de nye naboer, mens Michael Pram Rasmussen ikke er vendt tilbage på Ekstra Bladets forespørgs­el.

Han troede, at bare fordi han har bagdelen fuld af penge, så kunne han pisse på alle regler

 ?? FOTO: ANTHON UNGER ?? Ole Bornedal har netop købt hus på Sundvaenge­t, hvis ejerlaug har protestere­t mod Leths byggeplane­r. Vejens bebos også af navne som tidligere Falck-direktør Lars Nørby Johansen, tidligere Maersk-formand Michael Pram-Rasmussen og dronningen­s veninde...
FOTO: ANTHON UNGER Ole Bornedal har netop købt hus på Sundvaenge­t, hvis ejerlaug har protestere­t mod Leths byggeplane­r. Vejens bebos også af navne som tidligere Falck-direktør Lars Nørby Johansen, tidligere Maersk-formand Michael Pram-Rasmussen og dronningen­s veninde...
 ?? FOTO: JAKOB JØRGENSEN ??
FOTO: JAKOB JØRGENSEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark