Ekstra Bladet

DAN J.: VI TOG FEJL OM UDLAENDING­E

BARSK OPGØR: Socialdemo­kratiet vedtager denne weekend nyt princippro­gram med benhård kurs over for udlaending­e

- JAMES KRISTOFFER MILES

Svend Auken stod med tårer i øjnene til en af S-kaempens absolut sidste offentlige optraedene­r blot to måneder før sin død i sommeren 2009.

Til Socialdemo­kratiets EU-valgfest på Christians­borg lod Auken tårerne flyde, da hans politiske laerling, Dan Jørgensen – som netop var strøget ind i Europa-Parlamente­t med et genvalg på over 233.000 stemmer – hyldede sin døende mentor:

– Jeg er stolt over at kunne kalde dig min ven.

Private og politiske venner var de to til Svend Aukens sidste åndedrag.

Men med det nye princippro­gram ’Faelles om Danmark, som Socialdemo­kratiet i morgen vedtager på partiets kongres – og som Dan Jørgensen har vaeret pennefører bag – bliver der taget et barsk opgør med den bløde, humanistis­ke linje over for udlaending­e, som Svend Auken og andre af partiets koryfaeer stod nagelfast på gennem 80’erne og 90’erne.

– Udlaending­e har vaeret det svaereste punkt at gøre op med fortiden på. Men mange af dem, som bakkede op om den politik, vi havde igennem 80’erne og 90’erne, kan godt se, vi står i en helt anderledes situation i dag. Jeg er selv vokset op under Svends vinger. Så jeg har jo også vaeret enormt inspireret af alle hans ord om humanisme og medmennesk­elighed. Det er jeg stadigvaek, siger Dan Jørgensen til Ekstra Bladet.

– Den måde, verden vil udvikle sig på, betyder, at der kommer mange flere de kommende årtier. Også Ritt Bjerregaar­d har jo f.eks. sagt, at hun godt kan forstå, at vi nu skifter kurs.

– Hvilke fejl begik partiets ledere dengang?

– Det, de kaempede for dengang, var, at integratio­nen skulle lykkes. Og de havde sådan set også ret så langt, at hvis integratio­nen havde lykkedes, så ville antallet betyde mindre, end det gør i dag. Men problemet er, at integratio­nen slet ikke er lykkedes. Det er nemt at vaere bagklog, men vi skulle nok have lyttet til vestegns-borgmestre­ne og andre. Debatten var der jo. Det vare bare den forkerte fløj, der vandt den. Det burde nok have vaeret vestegns-borgmestre­nes fløj, der vandt den kamp, fortaeller Dan Jørgensen og slår to streger under de socialdemo­kratiske borgmestre­s klarsyn i årene, hvor Svend Auken og Poul Nyrup stod på broen i partiet.

– Borgmestre­ne stod med det i hverdagen og kunne se, at ’det er ønsketaenk­ning, at den integratio­n, I ønsker, kommer til at fungere for så mange mennesker, som I gerne vil have’, siger Dan Jørgensen og følger op:

– Havde vi lyttet til det dengang og strammet op på antallet, havde vi måske ikke stået i den situation, vi gør i dag.

– Så Svend Auken, der var dit store idol, tog fejl?

– Ja. Vi tog alle sammen fejl, slår Dan Jørgensen fast.

Den tidligere fødevaremi­nister placerer dog også en del af ansvaret hos sig selv og sin generation af socialdemo­krater:

– I mine unge år, hvor jeg var formand for Frit Forum, var jeg også optimistis­k. Jeg mente godt, at vi kunne integrere. Og jeg mente, at vi skulle bekymre os mere om integratio­nen end om antallet. Og jeg må bare sige: Alle vi, der mente det, kan ikke gøre andet end at sige: Vi tog fejl. Vi har parallelsa­mfund i Danmark i dag. Vi troede, problemern­e kunne løses på en anden måde. Det kunne de ikke.

Ifølge Dan Jørgensen er princippro­grammet udviklet gennem hundredvis af møder, hvor partiets tusindvis af medlemmer har skrevet på plancher, hvad de vigtigste emner har vaeret.

– Det her er ikke bare noget, ledelsen er fundet på. Det er kommet nedefra og op. Og de aendringsf­orslag, der er, er ikke noget, der substantie­lt aendrer noget. I tidligere tider har det jo vaeret med klaprende taender og baeven, at ledelsen er gået til kongres af frygt for simpelt hen at blive underkendt af medlemmern­e. Sådan bliver det ikke.

– Heller ikke på spørgsmåle­t om udlaending­e?

– I vores bagland er der helt sikkert nogle, der synes, vi er gået for langt. Men der er helt sikkert også nogle, der ikke synes, vi er gået langt nok. Så vi skal finde den balance, vi alle sammen kan blive enige om, siger Dan Jørgensen

– Den balance er, at vi på den ene side skal vi under-

Det er nemt at vaere bagklog, men vi skulle nok have lyttet til vestegnsbo­rgmestrene og andre Havde vi lyttet til det dengang og strammet op på antallet, havde vi måske ikke stået i den situation, vi gør i dag

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark