KONGELIG GYSER

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Det jour­na­li­sti­ske bund­s­krab BTMXQMX fort­sa­et­ter sin be­vidst­lø­se da­ek­ning af det fo­re­stå­en­de bryl­lup mel­lem bri­ti­ske prins Har­ry og ame­ri­kan­ske Meg­han. Vi ci­te­rer:

’I for­gårs for­lød det, at Meg­han Mark­les far ik­ke vil fø­re hen­de op ad kir­ke­gul­vet, når hun på lør­dag skal gif­tes med prins Har­ry. Men nu har han om­be­stemt sig’, ae­v­ler avi­sen og an­gi­ver nyheds­si­tet TMZ som kil­de.

Nu er der en lil­le de­tal­je, som ind­går i det­te frap­pe­ren­de roy­a­le dra­ma:

Meg­hans far er p.t. ind­lagt, og det vi­des ik­ke, om han bli­ver ud­skre­vet før bryl­lup­pet.

Men BTMXQMX får ham nok på be­ne­ne en af de na­er­me­ste da­ge.

FO­TO: AP

Har­ry og Meg­hans fo­re­stå­en­de bryl­lup har ud­vik­let sig til et højs­pa­endt dra­ma.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.