LARS VON KOPIST

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Fil­man­mel­de­ren på Po­li­ti­ken gi­ver Lars von Tri­ers nye film, ’The Hou­se That Ja­ck Bu­ilt’, fi­re hjer­ter.

I an­mel­del­sen kan bl.a. la­e­ses:

’Hvis man kan fo­re­stil­le sig ’Ame­ri­can Psy­cho’ og El­l­roys ’Kil­ler on the Ro­ad’ splej­set sam­men med Wil­li­am Bla­kes mystik, Nietzs­ches ni­hi­lis­me og med Bru­no Ganz som gu­i­de på rej­sen til Dan­tes ’In­fer­no’, er man ved at ane kon­tu­rer­ne af et me­re spe­ci­elt end smukt byg­nings­va­erk py­n­tet op med film-fin­ter til blandt an­det ’Rødt chok’ og Ku­bri­ck.’

Ved Stam­bor­det va­ek­ker an­mel­del­sen en del un­dren.

Som en si­ger, mens han tap­per fin­ge­ren mod ølg­las­set:

– Vil det si­ge, at ham her Tri­er ba­re har la­est nog­le bøger og der­ef­ter la­vet en ko­pi af en mas­se film. Skul­le det va­e­re sa­er­lig ori­gi­nalt?

FO­TO: AP

Lars von Tri­ers nye film får fi­re stjer­ner i Po­li­ti­ken. Det bli­ver han nok sur over.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.