Zuck­er­berg i EU-Par­la­men­tet

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN - FO­TO: AP

Fa­ce­books chef, Mark Zuck­er­berg, kom­mer til hø­ring i EU-Par­la­men­tet i na­e­ste uge om de­ling af bru­ger­da­ta. Han skal for­kla­re, hvad der er sket med 2,7 mil­li­o­ner eu­ro­pa­e­e­res pri­va­te da­ta. Det skri­ver par­la­ments­for­mand An­to­nio Ta­ja­ni på Twit­ter.

Par­la­ments­for­man­den kal­der det et skridt i den rig­ti­ge ret­ning for at genop­byg­ge til­lid mel­lem Face­book og EU-bor­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.