SNUP ET GLAS RØDVIN

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Per­nil­le Ver­mund fra Nye Bor­ger­li­ge fla­e­ber i et så­kaldt nyheds­brev:

'Af po­li­ti­ske mod­stan­de­re mø­des jeg of­te med di­rek­te be­skyld­nin­ger om ra­cis­me, frem­med­had og det, der er va­er­re.’

Ja, det ri­si­ke­rer man, når man kom­mer med uhørt grove be­skyld­nin­ger mod an­dre.

Da en gal­ning i april kør­te ind i en fol­ke­ma­eng­de i den ty­ske by Mün­ster, kun­ne Per­nil­le Ver­mund straks med­dele, at ger­nings­man­den var ter­r­o­rist med Kor­a­nen i hån­den.

Po­li­ti­et kun­ne imid­ler­tid forta­el­le, at der var ta­le om en psy­kisk syg ty­sker.

Så Per­nil­le Ver­mund skul­le må­ske slip­pe ta­ster­ne og snup­pe sig et ek­stra glas rødvin.

FO­TO: THO­MAS BORBERG

Midt i rød­vins-tå­gen er Per­nil­le Ver­mund sør­me ble­vet sur igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.