SPILLENDE HAERVAERK

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

For­ud for da­gens ner­vepi­r­ren­de fod­bold-op­gør mel­lem Hor­sens og ga­ester­ne fra Brønd­by brø­ler Hor­sens’ tra­e­ner i Jy­de­pot­ten:

’De kan reg­ne med, at vi split­ter he­le lor­tet ad. De kan reg­ne med, at vi går ind i det med fuld kraft, og vi gør alt, alt, alt, hvad vi kan’.

Fle­re om­kring Stam­bor­det er me­re end al­min­de­ligt des­o­ri­en­te­re­de:

– Er det ik­ke ret ånds­svagt at be­gå haervaerk og smadre sit eget sta­dion for at vin­de en kamp. El­ler har vi mis­for­stå­et no­get?

– Og kan vi så få en ny om­gang!

FO­TO: TO­BI­AS NØR­GAARD PE­DER­SEN

Hor­sens’ tra­e­ner er ik­ke i tvivl: Haervaerk skal der til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.