KNALD PÅ

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Sam­ti­dig med, at VLAK-re­ge­rin­gen gør sig nye an­stren­gel­ser for at for­hin­dre fle­re dan­ske stats­bor­ge­re, har fil­men ’Char­mø­ren’ pre­mi­e­re.

Den hand­ler om un­ge Es­mail, der vil gø­re na­e­sten hvad som helst for at bli­ve i Dan­mark.

Ber­ling­s­ke har talt med fil­mens in­struk­tør og stil­ler det­te spørgs­mål:

’Kan man knal­de sig til et stats­bor­ger­skab?’

Som et med­lem af Slyn­gelstu­en bøv­sen­de på­pe­ger ef­ter en la­en­ge­re frokost:

– Det kan man må­ske godt. Men i den for­bin­del­se vil det nok va­e­re spild af tid at ba­ge på ud­vis­nings­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V).

TEG­NING: MOR­TEN INGEMANN

Uden­land­ske ma­end skal na­ep­pe reg­ne med at sco­re In­ger Støj­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.