Pa­pes over­scor­ing: Far­ve­rig for­lo­ve­de

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

For en kon­ser­va­tiv par­ti­le­der har Sø­ren Pa­pe valgt sig en sa­er­de­les far­ve­rig for­lo­ve­de, som K-le­de­ren selv har be­teg­net som en ’over­scor­ing’.

Josue Me­di­na Va­zquez er født i Ve­nezu­ela, men er stats­bor­ger i bå­de Spa­ni­en og Den Do­mi­ni­kan­ske Re­pu­blik, hvor hans on­kel (Da­ni­lo Me­di­na, red.) er pra­esi­dent.

Par­ret mød­te hin­an­den i Bruxel­les, hvor­ef­ter Pa­pe in­vi­te­re­de Josue en tur til Vi­borg.

Tid­li­ge­re i år kom det frem, at Josue Me­di­na Vasquez var ble­vet ta­get for spi­ri­tus­kør­sel. Hans pro­mil­le blev må­lt til 1,25, op­ly­ste Sø­ren Pa­pe Poul­sen på Face­book 12. ja­nu­ar.

– Der skal ik­ke tvivl om, at det er en me­get al­vor­lig sag, som jeg er in­der­ligt ked af, lød det blandt an­det fra ju­stits­mi­ni­ste­ren.

Par­ret plan­la­eg­ger at bli­ve gift se­ne­re i år.

FO­TO: NAN­NA NAVNTOFT

Par­ret mød­te hin­an­den i Bruxel­les, hvor­ef­ter Pa­pe in­vi­te­re­de Josue en tur til Vi­borg.

Ek­stra Bla­det 13. ja­nu­ar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.