UD­SAT FOR VOLD Jeg er i chok over det

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

27-åri­ge Gu­stav Sa­li­nas blev i 2013 ud­sat for en had­for­bry­del­se, og han har der­for let ved at sa­et­te sig ind, hvor­dan Josue Vasquez må ha­ve det oven­på det, han har va­e­ret ud­sat for.

– Ja, jeg er fak­tisk i chok over det. Jeg sy­nes hel­dig­vis ik­ke, det la­en­ge­re er så nor­malt i Dan­mark, at så­dan no­get sker. Jeg sy­nes vir­ke­lig, det er synd for ham. Det er vir­ke­lig for­fa­er­de­ligt, si­ger Gu­stav og fort­sa­et­ter:

– Jeg blev over­fal­det og fik en fla­ske i ho­ve­d­et. Jeg fik hjer­ne­rystel­se og blev sy­et med syv sting i bag­ho­ve­det, si­ger Gu­stav Sa­li­nas.

– Da det ske­te for mig, be­gynd­te jeg ef­ter­føl­gen­de med al det her tra­e­ning, for­di jeg vil­le kun­ne be­skyt­te mig selv.

– Jeg be­gynd­te ba­re at tra­e­ne helt vildt, så jeg kun­ne slå til­ba­ge, hvis der var no­gen, der skul­le fin­de på at stik­ke mig en flad.

FO­TO: OLE STE­EN

27-åri­ge Gu­stav Sa­li­nas blev i 2013 selv ud­sat for en had­for­bry­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.