Det sker desva­er­re sta­dig­va­ek

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

– Det er hel­dig­vis ik­ke nor­malt, at man bli­ver chi­ka­ne­ret i Dan­mark for at va­e­re ho­mo­seksu­el. Men det sker desva­er­re sta­dig­va­ek. At det så er en ud­la­en­ding, der er på be­søg her i lan­det, gør det så ek­stra ke­de­ligt.

– Har du va­e­ret ud­sat for no­get til­sva­ren­de?

– Hel­dig­vis ik­ke. Jeg har al­drig op­le­vet no­get som helst ne­ga­tivt om­kring min seksu­a­li­tet, men det er der man­ge, der har.

– Ti­den har nok aen­dret sig, så det bli­ver me­re og me­re ac­cep­ta­belt at va­e­re ho­mo­seksu­el, men der vil jo al­tid va­e­re no­gen, der tra­e­der ved si­den og ik­ke kan fin­de ud af op­fø­re sig or­dent­ligt.

FO­TO: MO­GENS FLINDT

– Der vil al­tid va­e­re no­gen, der tra­e­der ved si­den og ik­ke kan fin­de ud af op­fø­re sig or­dent­ligt, si­ger Tho­mas Evers Poul­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.