Kla­e­der sgu ba­re ik­ke Dan­mark

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

– Det be­gyn­der at bli­ve så­dan, at end ik­ke turi­ster­ne bry­der sig om nat­te­li­vet i Kø­ben­havn ef­ter­hån­den. Er man ho­mo­seksu­el, og så går ind på en bar, er det me­get ut­rygt. Og det kla­e­der sgu ba­re ik­ke Dan­mark.

– Har du selv va­e­ret ud­sat for det?

– Kun én gang. Den­gang min mand og jeg blev gift. No­gen kør­te for­bi og råb­te al­le mu­li­ge ma­er­ke­li­ge ting, som jeg ik­ke har lyst til at gen­ta­ge. El­lers har vi ik­ke va­e­ret ud­sat for no­get. Vi har vel na­er­mest følt os pri­vil­e­ge­re­de, men vi har og­så pas­set på os selv.

– Men jeg sy­nes, det er for­ar­ge­lig tog for­ka­ste­ligt, at den slags sta­dig sker. Vi skal ik­ke ha­ve den slags til­stan­de i Dan­mark. men jeg kan ik­ke ta­en­ke mig til, at Sø­ren Pa­pe skul­le fin­de en mand, som ik­ke er sym­pa­tisk.

FO­TO: LIN­DA JO­HAN­SEN

Vi skal ik­ke ha­ve den slags til­stan­de i Dan­mark, me­ner Stig El­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.