Han har haft en sva­er tid

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

– Det er jeg vir­ke­lig, vir­ke­lig ked af at hø­re. Og­så for­di han har haft en sva­er tid. Ef­ter sprit­dom­men har det ik­ke va­e­ret nemt at va­e­re Josue. Og så skal han ha­ve det her oveni. Det er sgu ik­ke fair.

– Jeg ken­der ham igen­nem Sø­ren (Pa­pe, red.), for­di han er for­mand for det par­ti, jeg er med­lem af. Og så ken­der jeg dem beg­ge, for­di de er go­de ven­ner, og de har og­så va­e­ret her­hjem­me hos os pri­vat her på Ravns­borg.

Dog kom­mer over­fald ret­tet mod of­fent­ligt kend­te ho­mo­seksu­el­le ik­ke bag på Jim Lyng­vild:

– Det er desva­er­re for­ven­te­ligt i 2018, for der har ik­ke va­e­ret no­gen god fe og tryl­let al­le bøs­se­ha­de­re va­ek. Og når folk er ful­de el­ler på stof­fer, skal det gå ud over en el­ler an­den. Det er godt, at det bli­ver ef­ter­for­sket som en had­for­bry­del­se, så man kan må­le på det, si­ger Jim Lyng­vild, der fin­der det uta­en­ke­ligt, at Josue selv skul­le ha­ve frem­pro­vo­ke­ret vold­sepi­so­den.

– Ken­der du Pa­pe og hans ka­e­re­ste?

– Pa­pe er jo min par­ti­for­mand, og jeg ken­der ham da. Ik­ke som en kam­me­rat, men som en ven og en for­nuf­tig fyr. Ka­e­re­sten ken­der jeg ik­ke,

FO­TO: DA­NI­EL HJORTH

Jim Lyng­vild fin­der det uta­en­ke­ligt, at Josue Vasquez selv skul­le ha­ve frem­pro­vo­ke­ret vold­sepi­so­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.