Det er skra­ek­ke­ligt - han er en ka­er ven

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Nyhe­den om over­fal­det på justits­mi­ni­ster Sø­ren Pa­pes for­lo­ve­de gør stort ind­tryk på ud­la­en­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V), som er en af par­rets na­er­me­ste ven­ner.

– Had­for­bry­del­ser er jo desva­er­re et stort pro­blem. Det er for­fa­er­de­ligt, hver gang folk bli­ver over­fal­det. Men det er jo gan­ske skra­ek­ke­ligt, når man bli­ver over­fal­det en­ten på grund af sin et­ni­ci­tet el­ler sin seksu­a­li­tet. Det er så uac­cep­ta­belt, som no­get kan va­e­re, si­ger In­ger Støj­berg.

Ven­stres ud­la­en­din­ge­mi­ni­ster er så ta­et på det for­lo­ve­de par, at de al­le tre fle­re gan­ge har va­e­ret på fe­rie sam­men i Josue Vasquezs ca­ri­bi­ske hjem­land.

– Josue er en na­er og ka­er ven af mig, så der­for bli­ver jeg ked af det, når så­dan no­get sker. Det vil­le al­le men­ne­sker bli­ve, når en af de­res na­e­re ven­ner bli­ver ud­sat for så­dan no­get. Men jeg ved ik­ke så me­get om det end­nu, si­ger hun.

PRI­VAT­FO­TO

Det er for­fa­er­de­ligt, hver gang folk bli­ver over­fal­det, si­ger In­ger Støj­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.