UHØRT

Ekstra Bladet - - FLASH! - FO­TO: AP

Chri­sti­na Agu­i­le­ra er for ti­den i fa­erd med at lan­ce­re et stor­stilet co­me­ba­ck ef­ter fle­re års tavs­hed, men hen­des gen­komst har få­et en ka­ta­stro­fal start i form af sing­len 'Ac­ce­le­ra­te', som gan­ske uhørt ik­ke op­når en pla­ce­ring i Top 100 på de of­fi­ci­el­le hit­lis­ter i hver­ken USA el­ler Stor­bri­tan­ni­en. Ska­e­rin­gen er hel­ler ik­ke på Top 40 her­hjem­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.