Bryg­ge­ri tra­ek­ker øl­kap­sel til­ba­ge

Ekstra Bladet - - FLASH! - SUNE FI­S­CHER fish@eb.dk

Man­ge ste­der går øl og fod­bold hånd i hånd, og der­for føl­te et min­dre tysk bryg­ge­ri sig på sik­ker grund, da de plan­lag­de en kap­sel-gim­mi­ck.

Men bryg­ge­ri­et Ei­ch­baum fra Mann­heim i del­sta­ten Ba­den-Wür­tem­berg har nu måt­tet tra­ek­ke en øl­kap­sel, der er pry­det med det sau­di­a­ra­bi­ske flag, til­ba­ge.

I for­bin­del­se med som­me­rens kom­men­de fod­bold-ver­dens­mester­skab har bryg­ge­ri­et få­et trykt øl­kaps­ler med al­le de al­le del­ta­gen­de na­tio­ners flag – og så­le­des og­så det sau­di­a­ra­bi­ske.

Det grøn­ne flag er spe­ci­elt på den må­de, at det er på­trykt sha­ha­da – Is­lam-re­li­gio­nens tros­be­ken­del­se – med en sa­bel ne­de­nun­der.

Og den om­sta­en­dig­hed at bryg­ge­ri­et har på­trykt en øl­kap­sel, som der­med skul­le på­sa­et­tes en al­ko­ho­lisk drik, har få­et en ra­ek­ke re­li­gi­øse til at fa­re i fl­int.

Al­le kaps­ler fjer­net

Sa­gen har få­et en del om­ta­le i de ty­ske me­di­er. I Welt be­skri­ves det, hvor­dan en ra­ek­ke per­so­ner rundt om på so­ci­a­le me­di­er har yt­ret de­res util­freds­hed. Blandt dem en grup­pe, der kal­der sig DOAM – Do­cu­men­ting Op­pres­sion Against Mus­lims.

’Det­te er me­get respekt­løst og kra­en­ken­de’, skri­ver DOAM.

Ei­ch­baum-bryg­ge­ri­et tog i den for­gang­ne uge kon­se­kven­sen af kri­tik­ken og har nu fjer­net ik­ke kun det sau­di­ske, men al­le kaps­ler med VM-flag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.