Ar­gen­tinsk sco­re­gu­i­de

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Det ar­gen­tin­ske fod­bold­for­bund har måt­tet gi­ve en und­skyld­ning ef­ter mas­siv kri­tik af en hånd­bog la­vet op til VM i Rusland. Et ka­pi­tel in­de­holdt en gu­i­de om, hvor­dan man flir­ter med rus­si­ske kvin­der.

– Man­ge ma­end vil ba­re ger­ne ha­ve dem med i seng, for rus­si­ske kvin­der er smuk­ke. Må­ske er de med på den, men de er og­så men­ne­sker, der øn­sker at fø­le sig vig­ti­ge og unik­ke, lød det blandt an­det i hånd­bo­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.