Nils Foss er død

Ekstra Bladet - - FLASH! - FO­TO: JAN GRARUP

Er­hvervs­mand og iva­er­ksa­et­ter Nils Foss er død, 90 år. Iføl­ge BT dø­de Nils Foss ons­dag – gan­ske få da­ge ef­ter sin 90-års fød­sels­dag 11. maj. Han hav­de i me­re end 20 år ka­em­pet med syg­dom­men Par­kin­son.

Ci­vil­in­ge­ni­ør Nils Foss er stif­te­ren af en af Dan­marks sto­re er­hvervs­suc­ce­ser – virk­som­he­den Foss A/S, som ud­vik­ler og pro­du­ce­rer høj­tek­no­lo­gisk måleud­styr til land­bru­get og fø­de­va­re­bran­chen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.