Sund­heds­mi­ni­ster med me­di­ci­nal-ak­tier

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Som sund­heds­mi­ni­ster er El­len Tra­ne Nør­by (V) an­svar­lig for be­slut­nin­ger, der di­rek­te ved­rø­rer pil­le­for­brug og re­gu­le­ring af me­di­ci­na­lin­du­stri­en.

Al­li­ge­vel har hun valgt at in­ve­ste­re hen­holds­vis 136.000 kr og 78.000 kr. i me­di­ci­nal-gi­gan­ter­ne No­vo og Co­l­o­p­last gen­nem sin ra­te­pen­sion og ka­pi­tal­pen­sion. He­ri­gen­nem har hun des­u­den og­så ak­tier i Vest­as for ca. 1.378.000 kr., ak­tier i AP Møl­ler-Ma­ersk (B) for ca. 253.000 kr., og ak­tier i AP Møl­ler-Ma­ersk (A) for ca. 108.000 kr.

Ud over ak­tier gen­nem pen­sions­op­spa­ring har El­len Tra­ne ak­tier i Vest­as Wind Sy­stem for. ca. 263.000 kr.

FO­TO: PE­TER HOVE OLE­SEN

Sund­heds­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by har valgt at in­ve­ste­re i me­di­ci­nal­fir­ma­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.