EN NY BAKKESANGERINDE

Ekstra Bladet - - NATIONEN! -

Ja­men, det er da et ud­ma­er­ket bil­le­de, kunst­ne­ren Lill-Mar­len El­ne­gaard har malt af gre­vin­den af in­gen­ting, Ale­xan­dra, hvis det da el­lers for­stil­le­de hen­de som 20- årig.

For så­dan ser hun ik­ke ud på de fo­tos, der el­lers er af hen­de.

Hun har i vir­ke­lig­he­den så­dan nog­le run­de ae­blekin­der.

Men trods alt hol­der hun sig rig­tig godt af en snart 54-årig kvin­de, hvil­ket ik­ke er unor­malt, for i dag ren­der kvin­der­ne ik­ke rundt i kitt­ler og for­kla­e­der og mal­ker ko­en end­si­ge bru­ger fri­ti­den på at drik­ke kaf­fe og bro­de­re kors­sting.

Jeg har in­gen anel­se om, hvor­for hun sy­nes, det er så smart at sid­de mo­del for et kvart sex-bil­le­de med strop­per­ne ne­de om skul­dre­ne, så man na­e­sten aner bryst­vor­ter­ne.

Vil hun ba­re vi­se os, at hun er en selv­sta­en­dig kvin­de, der har gjort sig fri af kon­ge­hu­sets stram­me eti­ket­te, så har hun gjort reg­ning uden va­ert, for hun er desva­er­re en del af kon­ge­hu­set.

Langt ude godt nok, men hen­des søn­ner er sta­dig med i ar­ve­føl­gen, hvis den helt sto­re ka­ta­stro­fe på et tids­punkt skul­le ind­tra­ef­fe.

Gad vi­de, hvad dron­nin­gen si­ger til det­te ma­le­ri af eks-svi­ger­dat­te­ren.

Jeg ta­en­ker, at prins Hen­rik vil­le ha­ve gri­net godt og grun­digt og med fransk hu­mor vil­le ha­ve kun­net se et po­ten­ti­a­le til en bakkesangerinde.

Jeg får nok kri­tik af de kon­ge­tro, men her kik­se­de ma­le­ri­et.

J. Hart­mann

Gl. Hol­me­gårds­vej 7 Hil­le­rød

Jeg har in­gen anel­se om, hvor­for hun sy­nes, det er så smart at sid­de mo­del for et kvart sex-bil­le­de med strop­per­ne ne­de om skul­dre­ne

FO­TO: JO­NAS OLUFSON

J. Hart­mann spe­ku­le­rer på, hvad dron­nin­gen mon sy­nes om det nye po­rtra­et af eks­svi­ger­dat­te­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.