Hvor­for er de med

Ekstra Bladet - - NATIONEN! -

I den for­gang­ne we­e­kend var der så igen Eu­ro­vi­sion Song Con­test, og vin­de­ren blev Is­ra­el.

Lan­det har i alt vun­det fi­re gang, nem­lig i 1978, 1979, 1998 og nu i 2018.

Jeg gi­der ik­ke selv se sang-dy­sten.

Men jeg un­drer mig over, hvor­for Is­ra­el i det he­le ta­get er med som del­ta­ger­land, da det jo er de eu­ro­pa­ei­ske na­tio­ner, der stil­ler op.

Is­ra­el lig­ger, så vidt jeg ved, i Mel­le­mø­sten, der er en del af Asi­en.

Lan­det gra­en­ser ik­ke en­gang op til no­get eu­ro­pa­ei­sk land. Det na­e­ste bli­ver vel, at Uni­ted Bluff og­så skal del­ta­ge.

Erik Hjet­ting Vester­vej 8 Fre­de­riks­sund

FO­TO: AP

Når det hed­der Eu­ro­vi­sion Song Con­test, er det ma­er­ke­ligt, at Is­ra­el får lov at va­e­re med, sy­nes Erik Hjet­ting.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.