Kan rej­se hjem midt un­der VM

Ekstra Bladet - - SPORT - JO­NAS RYEFELT jry@eb.dk

VM er den stør­ste sce­ne for en fod­bold­spil­ler, og der skal no­get ek­stra­or­di­na­ert til for at fra­va­el­ge så­dan en op­le­vel­se. Men for Chri­sti­an Erik­sen er der net­op no­get ek­stra­or­di­na­ert un­der op­sej­ling, for hans ka­e­re­ste, Sa­bri­na Kvist Jen­sen, er gravid med de­res før­ste barn.

Den dan­ske ver­dens­stjer­ne står til at bli­ve far i slut­nin­gen af maj, men det kan og­så tra­ek­ke ud og alt­så gå ind over slut­run­de i Rusland.

Erik­sen har truf­fet en be­slut­ning om, hvad der skal ske, hvis det kom­mer til det punkt.

– Jeg ta­ger hjem til mit barns fød­sel. Det ved Sa­bri­na og­så godt, si­ger Chri­sti­an Erik­sen i ny­e­ste num­mer af Eu­ro­man iføl­ge BT.

– Jeg hå­ber ik­ke, at VM og føds­len lap­per over hin­an­den, men jeg vil ik­ke gå glip af mit barns fød­sel.

I marts for­tal­te Tot­ten­ham-stjer­nen, at han ik­ke reg­ne­de med, at det vil­le bli­ve en ud­for­dring med de to sto­re be­gi­ven­he­der.

– Sa­bri­na har helt styr på det, sag­de Chri­sti­an Erik­sen.

VM ven­ter li­ge om hjør­net, og Dan­mark spil­ler to test­kam­pe, før al­voren ram­mer – 2. ju­ni mod Sve­ri­ge og 9. ju­ni mod Me­xi­co. Dan­mark spil­ler før­ste kamp mod Peru 16. ju­ni.

FO­TO: LARS POUL­SEN

Chri­sti­an Erik­sens ka­e­re­ste kan fø­de un­der slut­run­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.