Kom­men­tar

Ekstra Bladet - - SPORT - Frej Bram­m­ing fb@eb.dk

Sil­ke­borg-an­gri­be­ren Gustaf Nils­son var na­e­sten usyn­lig i kam­pen, men i det 90. mi­nut lyk­ke­des det ham al­li­ge­vel at ud­lig­ne til 1-1 mod Hels­in­gør.

Det så el­lers ud til at hjem­me­hol­det fra Hels­in­gør vil­le ta­ge sej­ren, da de ef­ter 21 mi­nut­ters spil­le­tid brag­te sig for­an på en vi­dun­der-flug­ter fra en stor­spil­len­de Doug­las Fer­ri­e­ra, der og­så – me­get vel­fortjent – blev ud­na­evnt som kam­pens spil­ler.

Der er lagt op til en ual­min­de­ligt spa­en­den­de kamp på JYSK Park man­dag, når FC Hels­in­gør og Sil­ke­borg skal spil­le de­res an­den og af­gø­ren­de kamp om nedryk­ning.

Ef­ter 1-1 i Hels­in­gør i af­tes, står det nem­lig fuld­sta­en­dig åbent, hvem der ryk­ker ned, og hvem der får en ny chan­ce mod 1. di­vi­sio­nens num­mer to, Es­b­jerg. Sil­ke­borgs mand­skab hav­de el­lers ik­ke me­get at kom­me med, da de mød­te et ve­l­o­p­lagt hjem­me­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.