Kom­men­tar

Ekstra Bladet - - SPORT - Mads Glenn Wehlast mgw@eb.dk

Ran­ders er me­get ta­et på red­ning ef­ter en ka­o­tisk sa­e­son. Sej­ren i Lyng­by må få le­del­sen i den kronjy­ske klub til al­vor­ligt at over­ve­je Ras­mus Ber­tel­sen som per­ma­nent ch­eftra­e­ner, hvis han alt­så har lyst til at fort­sa­et­te i job­bet.

Det er gan­ske en­kelt et im­po­ne­ren­de styk­ke tra­e­ner­ar­bej­de klub­man­den har le­ve­ret i Ran­ders her i for­å­ret. En sta­erk pra­e­sta­tion at sam­le hol­det op ef­ter to tra­e­ner­fy­rin­ger tid­li­ge­re på sa­e­so­nen.

Det kan godt va­e­re Glen Rid­ders­holm, Al­lan Kuhn og Jakob Mi­chel­sen er uden job, men hvor­for ik­ke gi­ve Ras­mus Ber­tel­sen den chan­ce. Det fortje­ner han. Han har be­vist, hvad han ev­ner i sta­erk storm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.