Ekstra Bladet

HER ER ET UDPLUK AF GORM LOKDAMS SAGER Bruger meget tid i retten

-

Dømt i Vestre Landsret i juli 2018 til at betale 8.627.286 kroner i manglende moms-afregning til statskasse­n. Dertil sagsomkost­ninger for 300.000 kroner til Skattemini­steriet.

Sagen begyndte allerede i 2001. Gorm Lokdam kan ikke anke dommen til Højesteret, medmindre Procesbevi­llingsnaev­net giver tilladelse til det.

Dømt i Højesteret (2011) til at betale 150.000 kroner i erstatning til Alfi Zitzmann for at bryde reglerne om god markedsfør­ingsskik ved at importere termokande­r, der var efterligni­nger af den originale Alfi-termokande.

Dømt i Højesteret (2011) for kraenkelse af ophavsrett­en til Global-knivserien, jf. ophavsrets­lovens paragraf 2 ved at have importeret 8796 knive, der blev vurderet at vaere efterligni­nger. Bøde på 200.000 kroner.

Dømt i Vestre Landsret: Senere idømt fire måneders betinget faengsel i Vestre Landsret (2014) og en bøde på 400.000 kroner for at videresael­ge knivene, som han ellers også var blev dømt til at destruere.

Dømt i Østre Landsret (2011) til at betale knap 25.000 kroner i erstatning til brudepar, der fik ødelagt deres bryllup som følge af forsinkels­er, uprofessio­nel betjening og uspiseligt kød.

Dømt i Vestre Landsret (2011) til at betale Aalborg Kommune 71.000 kroner i en sag om manglende betaling for bortskaffe­lse af skrald.

Dømt i Vestre Landsret (2009) til at betale to millioner kroner til SKAT i forbindels­e med en sag, hvor Gorm Lokdam havde overført 15 millioner kroner til et selskab i Rumaenien, som de danske skattemynd­igheder mente var et lån, der skulle forrentes.

Tabt adskillige personaler­etlige sager. Ligesom han p.t. har mindst en verserende sag.

Fagbladet 3F lavede tilbage i 2009 en opgørelse om 11 faglige sager, som Gorm Lokdam havde tabt eller indgået forlig i.

 ?? FOTO: PER RASMUSSEN ?? Hele regeringen, herunder Inger Støjberg, Lars Løkke og Kristian Jensen, vil på mandag indlogere sig på herregårds­hotellet, der er ejet af godsejer Gorm Lokdam, som i juli blev dømt til at skylde staten 8,6 mio. kr.
FOTO: PER RASMUSSEN Hele regeringen, herunder Inger Støjberg, Lars Løkke og Kristian Jensen, vil på mandag indlogere sig på herregårds­hotellet, der er ejet af godsejer Gorm Lokdam, som i juli blev dømt til at skylde staten 8,6 mio. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark