CENTRALE INTERESSENTER

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN - TROELS LUND POULSEN METTE BOCK

For ny­lig fy­re­de Dan­marks Ra­dio 400 me­d­ar­bej­de­re. DR er i gang med at hen­te nye. Ge­ne­ral­di­rek­tør Ma­ria Rør­bye-Rønn skal ek­sem­pel­vis ha­ve en bar­nepi­ge, of­fi­ci­elt kal­det en ’un­der­di­rek­tør’. Den vig­tig­ste funk­tion bli­ver at fed­te for po­li­ti­ker­ne. I jo­bop­sla­get står, at DR ’øn­sker at styr­ke di­a­lo­gen med ek­ster­ne interessenter, her­un­der po­li­ti­ker­ne’, un­der­for­stå­et så man und­går nye be­spa­rel­ser. I ’Din pro­fil’ frem­ha­e­ves yder­li­ge­re, at bar­nepi­gen skal kun­ne ’op­byg­ge og ved­li­ge­hol­de re­la­tio­ner til centrale interessenter’, hvil­ket må va­e­re den nu­va­e­ren­de re­ge­ring.

Slyn­gelstu­en kan kun kom­me i tan­ke om to se­ri­ø­se kan­di­da­ter:

FOTO: JENS DRESLING

Troels Lund er den ide­el­le fed­te­røv.

FOTO: JENS DRESLING

Mette Bock – et sandt wildcard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.