MIK­KEL­SEN OG MILLIONERNE

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUENS -

Skat­tey­der­ne har be­talt en for­mue for at kom­me af med den for­hen­va­e­ren­de so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske over­borg­me­ster Jens Kra­mer Mik­kel­sen som di­rek­tør for det of­fent­li­ge sel­skab By & Havn, skri­ver Jour­na­lis­ta.dk.

Ik­ke ale­ne har han få­et en fra­tra­e­del­ses­godt­gø­rel­se på 2,4 mil­li­o­ner. Han er sta­dig på løn­nings­li­sten og bli­ver der frem til juli 2019, så han i alt får 5,2 mil­li­o­ner for ik­ke at la­ve no­get.

Kra­mer Mik­kel­sen ef­ter­la­der et sel­skab med en gi­gan­tisk ga­eld. Det hav­de sid­ste år et un­der­skud på 100 mil­li­o­ner.

Selv skal han nok kla­re sig. Han er al­le­re­de ble­vet an­sat i Nor­dic Re­al Esta­te Part­ners, som han ken­der godt. Da han var di­rek­tør for By & Havn ind­gik han en ra­ek­ke sto­re af­ta­ler med net­op Nor­dic Re­al Esta­te Part­ners.

Lug­ter her ik­ke ret rå­d­dent?

TEG­NING: MOR­TEN INGEMANN

Kra­mer Mik­kel­sen har et sik­kert blik for pen­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.