GENIALT

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUENS -

Po­li­ti­ken skri­ver om det kom­men­de DR: ’Kul­tur­stof­fet på DR2 skal pri­ma­ert hen­ven­de sig til folk, der in­ter­es­se­rer sig for kul­tur.’

Hvor får ge­ne­ral­di­rek­tør Ma­ria Rør­bye Rønn dog si­ne idéer fra?

FO­TO: EM­MA SEJERSEN

Hun er en knag til at ta­en­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.