Over­svøm­mel­se ko­ster 12 li­vet

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUENS -

Plud­se­ligt sti­gen­de vand­stand har ko­stet 12 men­ne­sker li­vet i Jor­dan og få­et knap 4000 turi­ster til at flyg­te fra den be­røm­te old­tids­by Pe­tra. Det op­ly­ser Jor­dans red­ning­s­tje­ne­ste.

Red­nings­mand­skab finka­em­mer lør­dag af­ten da­le­ne om­kring den hi­sto­ri­ske bjerg­by Ma­da­ba syd­vest for ho­ved­sta­den, Am­man.

En ung pi­ge er fort­sat sav­net ef­ter over­svøm­mel­ser­ne, der op­stod fre­dag, med­del­er en tals­mand for red­ning­s­tje­ne­sten til jor­dansk tv.

Meldt sav­net

Hun og en an­den pi­ge var meldt sav­net i om­rå­det om­kring Ma­da­ba, men li­get af den an­den pi­ge er ble­vet fun­det.

I alt er seks af dødsof­re­ne fun­det i Ma­da­ba. Iføl­ge jor­dansk tv steg van­det på kort tid med op mod fi­re me­ter i de­le af Pe­tra og det om­kring­lig­gen­de om­rå­de.

La­en­ge­re øst­på er tre men­ne­sker fun­det om­kom­met ta­et ved by­en Da­baa. End­nu et dødsof­fer er fun­det ta­et ved by­en Maan i det syd­li­ge Jor­dan. Det er ik­ke op­lyst, hvor de to sid­ste om­kom­ne er fun­det.

FO­TO: RAS­MUS FLINDT PE­DER­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.