Ad­vo­kat­fir­ma skal nu un­der­sø­ges

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUENS -

Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) vil ha­ve Ad­vo­kat­na­ev­net til at un­der­sø­ge ad­vo­kat­fir­ma­et Be­chBruun, der er be­skyldt for dob­bel­trol­le i ud­byt­tesa­gen, som har ko­stet Dan­mark 12,7 mil­li­ar­der kr.

Bech-Bruun har stå­et for at la­ve en un­der­sø­gel­se for Skat i sa­gen. Men sam­ti­dig har fir­ma­et rå­d­gi­vet kun­der, som kan va­e­re en del af svin­del­sa­gen.

Kar­sten Lauritzen (V) bad der­for om en re­de­gø­rel­se fra fir­ma­et, og han har nu sendt sa­gen vi­de­re til Ad­vo­kat­na­ev­net.

Det er et uaf­ha­en­gigt or­gan, som be­hand­ler kla­ger over ad­vo­ka­ter.

God ad­vo­katskik

Na­ev­net skal ta­ge stil­ling til, om Bech-Bruun har til­si­de­sat god ad­vo­katskik.

Bech-Bruun fik op­ga­ven hos Skat i 2016 ef­ter at ha­ve vun­det et ud­bud.

Den­gang op­ly­ste fir­ma­et, at det hav­de stor er­fa­ring med om­rå­det ud­byt­teskat og den hø­jest mu­li­ge uaf­ha­en­gig­hed.

Bech-Bruun har som føl­ge af sa­gen fy­ret to ad­vo­ka­ter. En tred­je er ble­vet fy­ret fra ad­vo­kat­fir­ma­et Ac­cu­ra. Han var frem til 2015 hos Bech-Bruun. Ritzau

FO­TO: AP

Det lig­ner en sce­ne fra en ka­ta­stro­fe­film.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.