Po­li­ti­et be­skyldt for la­e­ka­ger

Ekstra Bladet - - . DE FORSVUNDNE 111 MIO. -

Brit­ta Ni­el­sens for­sva­rer, Ni­ma Na­bipour, kom un­der gårs­da­gens grund­lovs­for­hør med op­sigtva­ek­ken­de ankla­ger.

I Ret­ten på Fre­de­riks­berg be­skyld­te han bå­de Bag­mand­spo­li­ti­et (Søik) og So­ci­alsty­rel­sen for at ha­ve la­ek­ket for­tro­li­ge do­ku­men­ter i sa­gen til pres­sen.

– Når vi har så me­get la­e­ka­ge i na­er­va­e­ren­de sag, er det på ti­de at hø­re min kli­ents ver­sion, lød det fra for­sva­re­ren.

Fuld­sta­en­dig af­vis­ning

Den an­kla­ge vil pres­se­ansvar­lig i Søik Si­mon Gosvig dog på in­gen må­de hø­re ta­le om.

– Vi kan fuld­sta­en­dig af­vi­se, der er sket la­ek fra Søik, Den om­tal­te ar­ti­kel fra Ek­stra Bla­det er sket på bag­grund af helt åb­ne ak­tind­sig­ter fra de sven­ske dom­sto­le.

Han re­fe­re­rer til en ar­ti­kel i Ek­stra Bla­det 10. ok­to­ber, hvor det bli­ver be­skre­vet, hvor­dan Brit­ta an­gi­ve­ligt har svind­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.