'Her­rens ve­je'-stjer­ne: Fra ven­ner til ka­e­re­ster

Ekstra Bladet - - FLASH! - JULIE KRAGH jukr@eb.dk

Hver søn­dag føl­ger fle­re hund­redt­u­sin­de dan­ske­re Ca­mil­la Lau, når hun to­ner frem på ska­er­men i rol­len som Ami­na i an­den sa­e­son af 'Her­rens ve­je'.

Her spil­ler hun pra­e­ste­søn­nen Chri­sti­ans ka­e­re­ste, og pri­vat er den 28-åri­ge sku­e­spil­ler da og­så af­sat.

Og det til­med til et kendt an­sigt. I halvan­det år har hun nem­lig dan­net par med det tid­li­ge­re med­lem af Lukas Gra­ham pi­a­ni­sten Kas­per Dau­gaard.

– Vi hav­de va­e­ret ven­ner i rig­tig man­ge år og har ba­re haft en rig­tig god ke­mi. Der er ba­re nog­le men­ne­sker, der er nem­me at va­e­re sam­men med, forta­el­ler hun glad til Ek­stra Bla­det.

– Jeg hav­de rig­tig travlt på det tids­punkt, og Kas­per var vildt sød til at hja­el­pe, og så blev det grad­vist til dét, det er i dag, til­fø­jer hun om sin syv år ae­l­dre ka­e­re­ste, som hun og­så bor sam­men med.

Hun slår dog en stor lat­ter op, da Ek­stra Bla­det spør­ger, om no­gen har be­ma­er­ket, at de er et rig­tigt ken­dis­par.

– Så su­per ken­dis fø­ler jeg be­stemt ik­ke, at jeg er, kon­sta­te­rer hun med et grin.

FO­TO: RITZAU SCANPIX

Ra­diova­ert Lou­i­se Hart dø­de i en al­der af kun 39 år.

PRI­VAT­FO­TO

I halvan­det år har Ca­mil­la Lau dan­net par med det tidl. med­lem af Lukas Gra­ham , Kas­per Dau­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.