OG DET VAR DAN­MARK CLAS­SIC

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Og så var der den om Ar­ne, der blev me­re og me­re ra­sen­de ne­de på den lo­ka­le.

Han stod ved si­den af en me­get højtud­dan­net bi­o­log, der plapre­de op ad va­eg­ge og ned ad stol­per om si­ne op­le­vel­ser med sja­eld­ne dyr ude i den sto­re, vi­de ver­den.

Da der en­de­lig op­stod en pau­se i bi­o­lo­gens pra­len fan­den et øre af, brød Ar­ne ind.

– Vi er vist så­dan en slags kol­le­ger. Jeg spot­ter han-gri­se ude i na­tu­ren.

– Vir­ke­lig, spurg­te bi­o­lo­gen.

– Det har jeg al­drig hørt om. Hvad er du da ud­dan­net som?

Ar­ne tøm­te en sjat fa­døl.

– Jeg er or­ne-to­log.

Plud­der

På bo­de­ga­en ri­si­ke­rer man en gang imel­lem at måt­te la­eg­ge øre til en sand mal­strøm af plud­ren. Det har Mor­ten Ingemann vist og­så prø­vet. Se ba­re her. Hver søn­dag brin­ger Ek­stra Bla­det et pluk af In­ge­manns bed­ste. El­ler va­er­ste.

Der er hel­dig­vis va­el­dig me­get at ta­ge af, og bun­ken vok­ser dag for dag.

Her er rab­len­de gal­skab og ba­rok­ke ind­fald, hyste­ri­ske ud­fald og skarp sa­ti­re. Samt me­get me­re.

dall

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.