Tal om fø­lel­ser

Ekstra Bladet - - NATIONEN! - Jakob Lar­sen Sten­dals­vej 7 Aar­hus V

Som pa­e­da­gog er det vig­tigt at mø­de bør­ne­ne som he­le men­ne­sker. Sam­ti­dig snak­ker min chef om vig­tig­he­den i at ad­skil­le det pri­va­te fra ar­bej­det.

Vi skal la­de vo­res fø­lel­ser bli­ve hjem­me og age­re pro­fes­sio­nelt i vo­res ar­bej­de.

Men hvor­dan kan jeg la­e­re et barn om at va­e­re ked af det og ha­ve det sva­ert, hvis jeg ik­ke må va­e­re fø­lel­ses­ma­es­sigt til ste­de?

Det er så det, der bli­ver sig­na­le­ret til bør­ne­ne – at de sva­e­re fø­lel­ser skal skju­les. Det er okay at va­e­re glad og lyk­ke­lig, men ked af det – det må man ik­ke va­e­re. Børn kan godt se, at vi ik­ke al­tid har det godt. De er eks­per­ter i at af­la­e­se voks­ne. Men det, de ser, er, at de fø­lel­ser skal gem­mes va­ek.

Det be­ty­der ik­ke, at vi skal sid­de og gra­e­de over for bør­ne­ne. Men vi skal ta­le til dem om vo­res fø­lel­ser.

FO­TO: THO­MAS SJØRUP

Børn skal ik­ke la­e­re, at fø­lel­ser skal gem­mes va­ek, skri­ver pa­e­da­gog Jakob Lar­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.